środki UE

Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Actum ma przyjemność poinformować, iż dokonaliśmy wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego umożliwiającego automatyzację wymiany informacji z klientami i kontrahentami. Wdrożenie nastąpiło w ramach działania 8.2 – wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 i było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wdrożony system pozwala na szybką, automatyczną wymianę informacji pomiędzy Administratorem lub Zarządcą a Klientem. Realizuje szereg procesów, w wyniku których następuje wygodna dla Użytkownika prezentacja tworzonych dokumentów rozliczeniowych i kosztowych. Umożliwia dostęp w formacie elektronicznym do wybranych danych niezbędnych dla prawidłowego wspomagania procesów związanych z eksploatacją lokalu.

Nie muszą Państwo dzwonić, ani wychodzi z domu aby dowiedzieć się jaki jest stan rozrachunków, czy wpłata została zaksięgowana, jak również aby podać stany liczników oraz aby sprawdzić, czy nastąpiło rozliczenie dostaw mediów.

Wszystkie dokumenty i informacje znajdą Państwo w biurze Internetowej Obsługi Kontrahenta firmy Actum.

Zapraszamy do korzystania z Internetowej Obsługi Kontrahenta
za pośrednictwem naszej strony internetowej