Spółdzielnie mieszkaniowe

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowych

W ostatnim czasie w związku z projektami zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jesteśmy wszyscy bombardowani szeregiem informacji dotyczacych przekształcenia lokali będących w zasobach spóldzielni we wspólnoty mieszkaniowe.

Członkowie spóldzielni mieszkaniowych są informowani o niekorzystnych konsekwencjach takich przekształceń. Czy jest się czego bać?

 • Wspólnota mieszkaniowa to nie jest jakaś groźna instytucja a po prostu ogół właścicieli,
 • prawdą jest, iż członkowie wspólnoty mieszkaniowej są współodpowiedzialni za dobro swojej nieruchomości, ale czy to jest coś złego? Czy głosowanie większością głosów w uchwałach o losach własnego majątku, o utrzymaniu swojego domu w jak najlepszym porządku jest czymś kłopotliwym dla wspólwłaścicieli czy raczej wynika z dbałości o mieszkanie i jego otoczenie?
 • nie należy się obawiać codziennego prowadzenia spraw administracyjnych, księgowych, prawnych czy technicznych - tym zajmują się licencjonowani zarządcy nieruchomości,
 • członków wspólnoty mieszkaniowej reprezentuje zarząd wspólnoty – wybierany przez właścicieli nieruchomości; zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami,
 • wszystkie środki wpłacane przez właścicieli lokali trafiają na konto będące własnością wspólnoty i są wydawane na potrzeby tylko tej konkretnej nieruchomości,
 • właściciele ponoszą realne koszty utrzymania swojego budynku :
  • wynikające z umów podpisanych na dostawę mediów - wody, energii elektrycznej i cieplnej, gazu a tym samym z faktycznych zużyć,
  • wynikające z umów podpisanych na utrzymanie czystości, zieleni, odśnieżanie swojej nieruchomości,
  • związane z polisą ubezpieczeniową, której wyboru dokonuje wspólnota,
  • związane z bieżącą konserwacją i wydatkami na remonty dla budynku wspólnoty,
 • Zawieranie umów bezpośrednio pomiędzy wspólnotą a dostawcą mediów czy usług nie jest ani kosztowne ani nie wprowadza chaosu kompetencji, o czym się Państwa informuje. Jest to jedna z wielu czynności, jakie oferuje administrator i zarządca wspólnot mieszkaniowych
 • każda wspólnota mieszkaniowa zgodnie z przepisami do końca marca każdego roku uchwala plan finansowo-gospodarczy dla swojej nieruchomości na konkretny rok a następnie otrzymuje dokładne sprawozdanie z poniesionych wydatków,
 • prawidłowo prowadzona windykacja wobec dłużników wspólnoty pozwala na utrzymanie równowagi finansowej wspólnoty i nie należy się bać odcinania mediów – dobrze zarządzana nieruchomość działa sprawnie,
 • już dziś ponosicie Państwo wydatki na fundusz remontowy, we wspólnocie środki te są gromadzone na koncie bankowym i zgodnie z decyzjami właścicieli lokali są wydawane na konkretne remonty dla swojego budynku lub pracują na przyszłość.

Jeśli macie Państwo pytania – chętnie na nie odpowiemy!

Zadaj pytanie