prawo

 1. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

  Tekst ustawy o ochronie praw nabywców lokali i domów jednorodzinnych.

 2. Ustawa o własności lokali

  Podstawowy akt prawny dla Wspólnoty Mieszkaniowej

 3. Podatek dochodowy Wspólnoty Mieszkaniowej

  Stanowisko Ministra Finansów w sprawie podatku dochodowego dotyczące również wspólnot mieszkaniowych.

 4. Książka obiektu budowalengo

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie prowadzenia książki obiektu budowlanego

do góry