Właściciel ma obowiązek udostępnić lokal

2010.07.21

Właściciel ma obowiązek udostępnić lokal

Okres letni sprzyja nie tylko urlopom, ale także remontom. Właściciele mieszkań często, w celu uniknięcia niedogodności związanych z pracami firm budowlanych, właśnie na czas remontu planują wyjazdy wypoczynkowe. Nie zdają sobie bowiem sprawy z faktu, iż prace prowadzone w częściach wspólnych budynków, w wielu przypadkach łączą się z koniecznością wkroczenia do lokalu wyodrębnionego, a co za tym idzie z obowiązkiem udostępnienia go przez właściciela.

 

Obowiązek udostępnienia lokalu, w celu wykonania niezbędnych prac, nakłada na właścicieli

art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 903):

„na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”

Części wspólne nieruchomości stanowią m.in. instalacje gazowe i elektryczne oraz piony wodne, kanalizacyjne, kominowe i wentylacyjne, a także ściany nośne budynku.

 

Przypominamy, iż właściciele są zobowiązani nie tylko do udostępniania lokali w razie awarii lub remontu w/w składników nieruchomości, ale także w celu przeprowadzenia ich okresowych przeglądów technicznych.

 

Właściciel nie reagujący na pisemne wezwania do udostępnienia mieszkania, wykracza przeciwko interesom wspólnoty, w związku z czym zarząd może wystąpić do sądu o nakazanie wstępu do lokalu. Wyegzekwowanie takiego nakazu należy do czynności komornicznych.