Ustawa śmieciowa - nowe przepisy od 1 lipca 2013r.

2013.03.08

Od 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową, wyłonioną w drodze przetargu, przejmie gmina. Mieszkańcy gminy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów, a opłaty na wywóz śmieci będą uiszczać do gminy wg ustalonej stawki. Stawka opłaty będzie zależna od wyboru jednej z sugerowanych przez ustawodawcę metod: liczba mieszkańców, powierzchnia nieruchomości, ilość zużytej wody lub stawka ryczałtowa dla gospodarstwa domowego.
Opłata będzie obejmować: koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a jej wysokość ma odzwierciedlać rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
Ustawodawca przewidział dla gmin możliwość wyboru jednej z metod ustalania stawki za wywóz śmieci zależnej od:

- liczby mieszkańców;

- powierzchni nieruchomości;

- ilości zużytej wody;

- będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego.

Opłaty i metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą Rady Gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców gminy. Uchwałą Rady Gminy zostanie również ustalony sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami.

W przypadku Trójmiasta odpowiednie uchwały podjęła już rada Miasta Gdyni i Gdańska. W przypadku Sopotu, radni ostateczną decyzję podejmą na sesji Rady Miasta, która odbędzie się 5 kwietnia 2013r. Radni mają zdecydować czy wybrać wariant z naliczaniem wysokości opłaty zależnym od powierzchni lokalu czy wariant ryczałtowy.

 

W Gdyni przyjęto jako sposób naliczania opłaty – stawkę ryczałtową (w przypadku segregacji śmieci 19,00zł za mieszkanie do 40m2, 32,00zł za mieszkanie od 40-80m2 i 39,00zł za mieszkanie powyżej 80m2, przy braku segregacji odpowiednio 28,00zł, 48,00zł i 58,00zł).

W Gdańsku opłata jest uzależniona od powierzchni mieszkania. Stawki w przypadku segregacji to: 0,66zł za 1m2 mieszkania i 0,05zł za każdy dodatkowy 1m2 powyżej 110m2, przy braku segregacji odpowiednio – 0,88zł i 0,10zł.

Rada Gminy Pruszcz Gdański przyjęła opłatę uzależnioną od powierzchni mieszkania. Stawka opłaty za odbiór odpadów segregowanych wyniesie 0,43 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, natomiast w przypadku odpadów niesegregowanych będzie to 0,86 zł. Do ustalenia wysokości opłaty wliczać się będzie tylko powierzchnia lokalu do 110  m2. Powierzchnia lokalu powyżej tej wartości nie będzie wliczana do opłaty.

Rada Miejska Rumi ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami zależną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Stawka opłaty przy segregacji wynosi 11,00zł miesięcznie od osoby i 19,00zł bez segregacji

Rada Miejska w Redzie przyjęła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujacych daną nieruchomość. Opłacie podlega maksymalnie 5 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkujacych jedną nieruchomość. Stawka ustalono w wysokości 11,00zł miesięcznie od 1 osoby w przypadku segregacjii i 17,00zł bez segregacji.

Rada Gminy Kolbudy wybrała metodę osobową do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalona stawka wyniesie 12,00zł na 1 osobę miesięcznie w przypadku segregacji odpadów oraz 24,00zł na 1 osobę miesięcznie, gdy segregacja nie jest prowadzona.

Rada Gminy Cedry Wielkie ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wyliczana jako jedna stawka dla gospodarstwa domowego. Opłata wynosić będzie 48,00zł gdy gospodarstwo domowe będzie segregować odpady, zaś w przypadku braku segregacji opłata wyniesie 72,00zł.

W załączeniu podajemy do wiadomości uchwały dotyczące wysokości stawek, sposobu ich naliczania, częstotliwości odbioru śmieci oraz wzór deklaracji dotyczące gminy:

 

- Gdynia – uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r.

http://www.gdynia.pl/g2/2013_03/65067_fileot.pdf

http://www.gdynia.pl/g2/2013_03/65068_fileot.pdf

http://www.gdynia.pl/g2/2013_03/65069_fileot.pdf

 

- Gdańsk - uchwała Rady Miasta Gdańsk z dnia 28 lutego 2013r.

http://www.gdansk.pl/_podstrony/akty_prawne/pliki/2013/URM_2013_6_745.pdf


- Pruszcz Gdański – uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2012r.

http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Pruszcz_Gdanski/uchwaly/12/gru/fri_dec_28_20_43_25_cet_2012_119_resolution.pdf

http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Pruszcz_Gdanski/uchwaly/12/gru/fri_dec_28_20_42_18_cet_2012_118_resolution.pdf

 

- Rumia - uchwała Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012r.

http://www.rumia.home.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1630&Itemid=51

 

- Reda - uchwała Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 lutego 2013r.

http://www.reda.pl/miasto/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=80

 

- Kolbudy - informacja o wyborze metody ustalania stawki za wywóz śmieci

http://www.kolbudy.gd.pl/smieci/

 

- Cedry Wielkie - uchwała Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 12 grudnia 2012r.

http://www.cedry-wielkie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=55&Itemid=90