Sprzedaż mieszkania a podatki

2010.03.08

W tym roku pierwszy raz należy składać PIT-39. Jest to nowy druk przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).  Wielu podatników pyta, jak należy rozliczyć sprzedaż gruntu lub mieszkania. Zasada jest prosta – bierzemy pod uwagę te przepisy, które obowiązywały w dniu nabycia nieruchomości. Osoby, które kupiły ją lub otrzymały w darowiźnie po 1 stycznia 2009 r., muszą zastosować przepisy ustawy o PIT obowiązujące od początku 2009 r.

Nalżey pamiętać, ze termin złożenia nowego zeznania mija 30 kwietnia 2010 roku.

Przed wypłenieniem zeznania warto zapoznać się z broszurą informcyjną przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Broszurę można znaleźć na stonie www.mf.gov.pl w dziale Podatki/Formularze/PIT/PIT-39.