Skutki spuszczenia wody z kaloryfera

2010.01.26

Skutki spuszczenia wody z kaloryfera

Jeżeli właściciel lokalu podejmuje prace remontowe lub naprawcze związane z koniecznością opróżnienia instalacji grzewczej, a w szczególności kaloryferów zobowiązany jest on do zgłaszania administratorowi nieruchomości faktu spuszczania wody z instalacji c.o. Brak zgłoszenia, a co za tym idzie nieuzupełnienie wody w instalacji przez osoby uprawnione, jest przyczyną niedogrzania mieszkań, w szczególności na najwyższych kondygnacjach, a w przypadku znacznych ubytków wody może prowadzić do deregulacji układu grzewczego, zaś w budynkach wyposażonych w indywidualne kotłownie do uruchomienia zabezpieczeń i samoczynnego wyłączenia pieców, co prowadzi do przerw w dostawach ciepła.