Sezon grzewczy - jak uchronić się przed niebezpiecznymi skutkami zaniedbań.

2012.11.29

Sezon grzewczy - jak uchronić się przed niebezpiecznymi skutkami zaniedbań.

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z pojawiły się zagrożenia pożarem oraz zatrucia tlenkiem węgla. Ze względów bezpieczeństwa warto zapoznać się z zasadami właściwej eksploatacji instalacji i urządzeń grzewczych, które pozwolą nam uniknąć groźnych następstw nieprawidłowości działania systemu grzewczego.

Co roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Dużo częściej jest to spowodowane niewłaściwą eksploatacją znajdujących się w budynku instalacji i urządzeń grzewczych niż pożarem.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym gazem. Zawdzięcza on swoje toksyczne działanie powinowactwu hemoglobiny, które jest 250-300 razy większe niż tlenu. Czad łącząc się z hemoglobiną powoduje zmniejszenie ilości  transportowanego przez krew tlenu, co prowadzi do hypoksji, czyli niedotlenienia tkanek i w konsekwencji do śmierci. Tlenek węgla bywa często określany mianem „cichego zabójcy”, ponieważ ze względu na jego cechy fizyczne, tj. brak koloru, zapachu i smaku, ofiary zatrucia pomimo pogarszającego się samopoczucia nie zdają sobie sprawy z tego, że są trwale wystawione na działanie trucizny we własnym domu.
Zwiększona ilość tlenku węgla powstaje w wyniku spalania, do którego dochodzi w warunkach niedostatecznego dotlenienia paleniska. Dlatego tak ważne jest zapewnienie prawidłowej wentylacji w pomieszczeniach, w których znajdują się wszelkiego rodzaju urządzenia grzewcze wykorzystujące proces spalania, a także piecyki gazowe służące do podgrzewania wody.

Głównym źródłem zaczadzeń, a także pożarów w okresie jesienno-zimowym w budynkach mieszkalnych są niesprawne przewody kominowe: wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Ich wadliwe działanie może wynikać z nieszczelności, braku konserwacji (w tym okresowego czyszczenia) lub wad konstrukcyjnych. Mogą one prowadzić do niedrożności, braku ciągu, a nawet powstania zjawiska ciągu wstecznego, czyli cofania się dymu z powrotem do pomieszczenia.
 
W celu uniknięcia ryzyka zatrucia tlenkiem węgla bądź pożaru należy:
• przeprowadzać co najmniej raz w roku kontrole techniczne instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych - obowiązek taki nakłada na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych art. 62 ust. 1 pkt. 1 c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
• przeprowadzać konserwację przewodów kominowych, polegającą na ich systematycznym czyszczeniu oraz sprawdzaniu występowania dostatecznego ciągu powietrza;
• użytkować wyłącznie sprawne technicznie urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wskazaniami producenta;
• wszelkie prace naprawcze urządzeń grzewczych zlecać specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
• nie zaklejać i nie zasłaniać w żaden inny sposób kratek wentylacyjnych;
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji - wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nowe bardziej szczelne okna mogą doprowadzić do   zaburzenia systemu wentylacyji mieszkania;
• często wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie grzewcze, a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie rozszczelnienie okien.

Prosimy pamiętać, iż przestrzeganie powyższych zasad, obowiązujących zarówno użytkowników urządzeń opalanych paliwem stałym (węgiel, koks, drewno), jak i płynnym oraz gazowym, może zapewnić bezpieczeństwo Państwu i Państwa rodzinie. Nie pozwólmy, by zaniedbanie lub źle rozumiana oszczędność doprowadziły do tragedii.