Program "Mieszkanie dla młodych"

2013.09.30

          27 września 2013r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa przy zakupie pierwszego mieszkania – tzw. program „mieszkanie dla młodych”. Nowy program, który ma zastąpić poprzedni „Rodzina na swoim”, jest skierowany do młodych ludzi (do 35 roku życia), którzy będą chcieli zakupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym. Program ma również wesprzeć osoby,które chcą samodzielnie wybudować dom w formie zwrotu części podatku VAT naliczonego przy zakupie materiałów budowlanych. Nabywcą lokalu mieszkalnego lub domu mogą być małżonkowie, single i osoby samotnie wychowujące dzieci. Dofinansowanie nie może być udzielone osobom, które były lub są właścicielem prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Program zakłada jednorazowe dofinansowanie (maksymalnie do 50mkw powierzchni lokalu lub domu) w formie dopłaty do wkładu własnego w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania lub domu oraz zaciągnięciem na ten cel kredytu, przy czym kwota kredytu (wyłącznie w walucie polskiej) ma stanowić co najmniej 50% ceny należnej na zakup lokalu. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu nie może przekroczyć 75 mkw w przypadku mieszkania oraz 100 mkw w przypadku domu. Cena zakupu (w przeliczeniu na 1 mkw) mieszkania lub domu objętego finansowym wsparciem nie może przekroczyć limitu, który został określony jako średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego dla gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość.

Program „Mieszkanie dla młodych” zakłada, że udzielone wsparcie finansowe podlega zwrotowi w przypadku zbycia prawa własności lub współwłasności lokalu, jak również wynajmu lub użyczenia mieszkania, jeśli wymienione okoliczności wystąpią w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu prawa własności.  Rozwiązanie umowy i zwrot dopłaty następuje również w sytuacji, kiedy osoba korzystająca z dopłat w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie poświęconej programowi „Mieszkanie dla młodych” -

http://mieszkaniedlamlodych.pl/