Pocenie się okien

2010.01.22

Pocenie się okien

Wentylacja naturalna tj. grawitacyjna jest najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych w Polsce. Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje ruch powietrza powstały w wyniku różnicy gęstości między powietrzem ciepłym (rzadszym i lżejszym), a zimnym (gęstszym i cięższym). Jeżeli temperatura wewnętrzna jest wyższa od zewnętrznej (zimą), to powietrze wewnętrzne - jako lżejsze - unosi się ku górze i wypływa na zewnątrz pionowymi przewodami wentylacyjnymi o odpowiednim przekroju poprzecznym. W jego miejsce dołem napływa przez stolarkę okienną lub inne otwory w przegrodach zewnętrznych powietrze chłodniejsze. Gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu jest niższa od zewnętrznej (latem), proces odbywa się w odwrotnym kierunku. Tak więc przy wentylacji grawitacyjnej wykorzystywana jest siła wyporu.

 

Profile okienne z wbudowanymi uszczelkami wyeliminowały infiltrację powietrza zewnętrznego, likwidując tym samym wymianę powietrza w pomieszczeniach. Bezpośrednimi objawami braku wentylacji w mieszkaniach jest wzrost wilgotności względnej w powietrzu wewnętrznym, wykraplanie się pary wodnej z powietrza na chłodniejszych powierzchniach szyb okiennych i ścian, rozwój pleśni na nadprożach, ościeżach okien oraz narożach i w efekcie wyraźnie pogarszające złe samopoczucie domowników. Ponadto brak nawiewu z zewnątrz może skutkować cofaniem się powietrza z kanałów wentylacyjnych (powietrze będzie usiłowało płynąć w miejsca, gdzie jest go mniej!). Ponadto wentylatory mechaniczne zainstalowane w przewodach wentylacyjnych są przyczyną odwrotnego ciągu kominowego w przypadku szczelnych okien, a gdy są wyłączone (a najczęściej tego typu urządzenia pracują okresowo) tłumią naturalny ciąg wentylacyjny w kanale

 

Najskuteczniejszym i najtańszym obecnie sposobem jest rozszczelnienie okien (pozostawiona szczelina nie jest uciążliwa dla użytkowników, a nawiew powietrza jest zapewniony). Ponadto ważne jest montowanie kratek wentylacyjnych w drzwiach między innymi do łazienki czy toalety.

 

Problem z wentylacją staje się bardziej poważny, gdy mamy do czynienia z zamontowanymi w mieszkaniu urządzeniami gazowymi, bowiem przy braku dopływu świeżego powietrza i tym samym odpływu powietrza zużytego, niosą bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Sama obecność człowieka w pomieszczeniu prowadzi do wyczerpania tlenu i wzrostu stężenia dwutlenku węgla (proces oddychania). Uruchomienie urządzenia gazowego prowadzi do przyspieszenia ubytku tlenu i wzrostu stężenia produktów spalania (np. CO). Obecność tych związków w powietrzu wdychanym przez człowieka może doprowadzić do silnego zatrucia oraz w wielu przypadkach do śmierci co ma miejsce głównie przy gazowych piecykach grzewczych. Ponadto istnieje bezwzględny zakaz montowania indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.