Obowiązki współwłaścicieli hali garażowej stanowiącej wyodrębniony lokal użytkowy.

2010.09.30

Obowiązki współwłaścicieli hali garażowej stanowiącej wyodrębniony lokal użytkowy.

Wielostanowiskowa hala garażowa znajdująca się w budynku mieszkalnym, może stanowić część wspólną nieruchomości bądź samodzielny lokal wyodrębniony. W drugim przypadku jej status prawny jest taki sam jak lokali mieszkalnych oraz innych wyodrębnionych lokali użytkowych (np. sklepów). Wyróżnia go natomiast liczba współwłaścicieli.

Współwłaściciele garażu są właścicielami całego lokalu w odpowiednich częściach (w zależności od liczby użytkowanych przez nich miejsc), a nie jedynie poszczególnych miejsc postojowych. Oznacza to, iż kupując miejsce postojowe od dewelopera lub poprzedniego właściciela, tak naprawdę nabywamy udział w lokalu, jakim jest hala garażowa wraz z prawem do wyłącznego korzystania z danego miejsca. Podział miejsc postojowych wewnątrz garażu następuje na podstawie umowy pomiędzy jego współwłaścicielami.
W związku z powyższym każdy ze współwłaścicieli hali garażowej ma taki sam obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości jak właściciele pozostałych lokali. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 903) „udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi”.
Posiadanie udziału w lokalu wyodrębnionym wiąże się także z koniecznością ponoszenia opłat z tytułu jego utrzymania. Należy przy tym zaznaczyć, iż w związku z faktem, iż garaż o statusie samodzielnego wyodrębnionego lokalu użytkowego nie jest częścią wspólną, nie istnieje możliwość finansowania jego eksploatacji oraz remontów przez wspólnotę, tak samo jak nie ma takiej możliwości w przypadku lokalu mieszkalnego.