Obowiązek czyszczenia kominków zamontowanych w lokalach

2010.01.26

Obowiązek czyszczenia kominków zamontowanych w lokalach

Wszystkim mieszkańcom, którzy mają w swoich lokalach zainstalowane kominki, przypominamy o obowiązku oczyszczania przewodów dymowych (w przypadku kominków opalanych drzewem) lub spalinowych (kominki opalane gazem). Zgodnie z art. 30  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” z przewodów dymowych należy usuwać zanieczyszczenia co najmniej 4 razy w roku natomiast z przewodów spalinowych co najmniej 2 razy w roku. Czyszczenie przewodów winien zlecić właściciel kominka korzystający indywidulanie z przewodu dymowego lub spalinowego. O wykonanym czyszczeniu przewodów należy powiadomić administratora. W przypadku nie wykonania okresowego czyszczenia przewodów administrator zobowiązany jest zlecić oczyszczenie na rachunek i ryzyko właściciela kominka, który korzysta z przewodu dymowego lub spalinowego.