Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

2011.05.27

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

       W sejmowej komisji infrastruktury od 25 maja 2011r. trwają prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt nowelizacji zakłada przekształcenie spółdzielni mieszkaniowej we wspólnotę mieszkaniową w przypadku wykupienia na własność przynajmniej jednego lokalu w spółdzielczym budynku. Spełnienie tego warunku daje prawo do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej, której członkami będą właściciele wyodrębnionych mieszkań i spółdzielnia jako właściciel pozostałych lokali.
       Ustawodawca przewiduje także uproszczenie zasad przekształcania lokali – by wykupić mieszkanie lub przekształcić je w odrębną własność wystarczy złożenie wniosku w wydziale ksiąg wieczystych i sądzie rejonowym.
       Wejście w życie nowelizacji to również korzyści dla spółdzielni, które powstały na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Spółdzielnie w myśl nowych przepisów będą mogły stać się właścicielami nieruchomości poprzez zasiedzenie tych gruntów, co w efekcie pozwoli na przekształcenia, które do tej pory były niemożliwe.