Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej przez współwłaścicieli lokalu

2014.07.24

          W dniu 12 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą prawo głosu, wynikające z udziału w nieruchomości wspólnej lokalu będącego odrębną własnością, przysługuje niepodzielnie współwłaścicielom tego lokalu.

          Do tej pory orzecznictwo w kwestii prawa głosu podczas głosowania wspólnoty, gdy lokal wchodzący w skład nieruchomości jest przedmiotem współwłasności, było niejednoznaczne. Sąd Najwyższy w orzeczeniu odwołał sie do prawa własności, unając, że nieruchomość lokalowa jest niepodzielnym przedmiotem współwłasności. Skoro zaś udział w nieruchomości wspólnej jest z nią związany, zasadnym jest uznanie, że udział w nieruchomości wspólnej przysługujący współwłaścicielom wyodrębnionego lokalu jest niepodzielny. Z uwagi na tę okoliczność, niepodzielne jest także prawo głosu związane z tym udziałem. W rezultacie współwłaściciele odrębnego lokalu, biorąc udział w głosowaniu nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej, mogą oddać tylko jeden jednolity głos.

Poniżej link do strony ze szczegółowym objaśnieniem kwestii głosowania z orzeczenia Sądu Najwyższego:

http://szulikowski.blog.onet.pl/2014/03/17/glosowanie-we-wspolnocie-mieszkaniowej-przez-wspolwlascicieli-lokalu-uchwala-sn/