Dofinansowanie budownictwa energooszczędnego

2012.06.21

          Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje projekt programu dofinansowania do kredytu hipotecznego za zakup lub budowę domu energooszczędnego. Program ma zastapić od stycznia 2013 roku dotychczasowy program "Rodzina na swoim".      

          „Rodzina na swoim” to rządowy program w ramach którego udzielane są dopłaty do odsetek od  kredytów hipotecznych na preferencyjnych warunkach. Początki programu sięgają 2007 roku, jednak dopiero w 2008r  po zmianach w zapisach ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania z 2066r., program zaczął cieszyć się dużą popularnością wśród osób poszukujących własnego lokum, banków oferujących kredyty w PLN i deweloperów.      

          Program „Rodzina na swoim” umożliwia korzystanie ze środków finansowych budżetu państwa wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przez okres 8 lat, a wysokość dopłat wynosi do 50% wartości odsetek raty kredytu. Program  powstał w celu wsparcia rodzin w pozyskaniu własnego mieszkania, jest również w celu zminimalizowania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego, który niekorzystnie wpłynął na kondycję polskiego sektora budownictwa.

          Wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu “Rodzina na swoim” można składać tylko do końca 2012. Zakończenie programu dopłat do kredytu hipotecznego, rodzi konieczność stworzenia przez rząd innego programu, który od stycznia 2013 pomoże spełnić marzenia o własnym mieszkaniu dla tych którzy nie posiadają wymaganej zdolności kredytowej.     

          Wśród wielu różnych projektów, na uwagę zasługuje program dofinansowania do kredytu hipotecznego na zakup/budowę  domu lub mieszkania energooszczędnego przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowywany program ma zachęcać do budowania domów i nabywania mieszkań energooszczędnych, co w konsekwencji ma doprowadzić do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Na program realizowany w latach 2013-2018 przeznaczono 300mln złotych. Wnioskodawcy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie do kwoty 40tys. złotych. Przewiduje się, że wysokość dopłaty będzie uzależniona od spełnianych kryteriów – dopłata w przypadku domów energooszczędnych będzie niższa (do wysokości 20 tys. zł brutto w przypadku domów jednorodzinnych i   10 tys. zł w przypadku mieszkań), wyższa natomiast w przypadku domów pasywnych (odpowiednio 40 tys. zł brutto i 15tys. zł brutto).

          Technika budowania domów energooszczędnych jest znana w Europie Zachodniej od lat 90-tych XX wieku. Stworzony przez Unię Europejską program THERME propaguje ideę budowania energooszczędnych domów i budynków użyteczności publicznej w trosce o środowisko i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Szczególnym rozwiązaniem domów energooszczędnych są domy pasywne.

          Domy pasywne to innowacyjny standard budowy obiektów budowlanych, który opiera się na poprawie parametrów izolacyjnych powłok zewnętrznych budynków, mających na celu ograniczenie strat ciepła, a w konsekwencji zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Domy pasywne to domy energooszczędne, który mają bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania (poniżej 15kWh/rok) i z tego powodu nie stosuje się w nich tradycyjnego systemu grzewczego. W przypadku niskich temperatur w celu zapewnienia ciepła, stosuje się różne rozwiązania w tym: system nawiewno-wywiewnej wentylacji, kolektory słoneczne, a także ciepło pochodzące z urządzeń elektrycznych. Koszt budowy domu pasywnego przewyższa koszty budowy domu w technologii budowy tradycyjnego. Jest to jeden z czynników zniechęcających do stosowania tego typu rozwiązań.  Jeśli wziąć jednak pod uwagę niskie koszty związane z eksploatacją, wyższe koszty budowy domu energooszczędnego zwracają się w ciągu 8-10 lat eksploatacji.  W założeniach przygotowywany projekt programu dofinansowania, ma na celu pokrycie różnicy kosztów wynikających z budowy domu energooszczędnego w stosunku do kosztów budowy standardowego domu.