Aktualizacja liczby osób zamieszkujących w lokalu

2012.01.24

Szanowni Państwo

Informujemy, iż zmiany w wysokości opłat za wywóz nieczystości są uwzględniane w zaliczce na poczet kosztów utrzymania nieruchomości od nowego miesiąca rozliczeniowego, tj. następującego po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji liczby osób zamieszkujących w lokalu.

W związku z faktem, iż każda zgłaszana przez Państwa w tym zakresie zmiana wymaga dokonania korekty u dostawcy usług, prosimy o dokonywanie aktualizacji w terminie przynajmniej dwóch tygodni przed końcem miesiąca.

Druk "oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu" znajdą Państwo w dziale Do Pobrania.