29 kwietnia 2012r. weszła w życie nowelizacja prawa o ochronie praw nabywców lokali

2012.05.02

W dziale PRAWO znajdą Państwo tekst jednolity ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377). Tzw. "ustawa deweloperska" szczegółowo reguluje zasady zawierania umów pomiędzy deweloperami a nabywcami lokali. Określa prawa i obowiązki stron umowy oraz formę, w jakiej powinna być ona zawarta (wg nowelizacji jest to akt notarialny).