„Strefa ruchu” na drogach wewnętrznych – nowe przepisy.

2011.05.19

„Strefa ruchu” na drogach wewnętrznych – nowe przepisy.

       W dniu 14 maja 2011r. weszło życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza tzw. „strefę ruchu”.
       Ustanowienie tej strefy rozszerza zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na obszar wyznaczonej tymi znakami strefy ruchu. Organy zarządzające ruchem w strefie ruchu, ustalając organizację ruchu na drogach wewnętrznych są zobowiązane do oznakowania strefy ruchu znakami: D-52 i D-53 oraz innymi znakami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) i jej przepisów wykonawczych. Zgodnie z pkt 16a Ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. „strefa ruchu – to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi". Nowe znaki D-52 to biała tablica z symbolem samochodu i napisem "strefa ruchu". Koniec "strefy ruchu" D-53 jest oznaczony takim samym symbolem tylko z czerwonym przekreśleniem.
       Celem wprowadzenia zmian jest  doprowadzenie do sytuacji by na drogach wewnętrznych obowiązywały w pełni przepisy ruchu drogowego, co zapewni większe bezpieczeństwo i porządek na tych drogach. Dotychczas częstym problemem było nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów na drogach wewnętrznych: parkingach, osiedlowych uliczkach, dojazdach do posesji. Brak wyznaczenia stref ruchu utrudniał działania Policji w rejonach zamieszkania, ponieważ ulice te miały status dróg wewnętrznych.
       Zgodnie z nowym rozporządzeniem właściciele osiedlowych i prywatnych dróg wewnętrznych mogą ustawiać znaki oznaczające „strefę ruchu” na drogach wewnętrznych. Decyzję o ustanowieniu strefy ruchu może podjąć wyłącznie właściciel lub zarządca terenu, on także ponosi odpowiedzialność za właściwe oznakowanie dróg wewnętrznych i pokrywa koszty zakupu tablic informacyjnych. W świetle przepisów, aby droga uzyskała status drogi wewnętrznej musi zostać spełniony warunek  geodezyjnego wyznaczenia drogi jako odrębnej działki lub zespołu działek.
       W strefie ruchu przepisy ustawy będą miały zastosowanie w takim zakresie, jak na drodze publicznej. Kierowcy poruszający się po drogach wewnętrznych oznaczonych symbolem „strefa ruchu” będą odpowiadać za łamanie zasad wynikających z ich oznakowania i za łamanie przepisów zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przypadku popełnienia wykroczenia mogą zostać ukarani mandatem przez Policję lub Straż Miejską. W praktyce oznacza to, iż kierowcy mogą zapłacić mandat za nieprzepisowe parkowanie, parkowanie na miejscach na niepełnosprawnych, rozmawianie przez telefon podczas jazdy czy brak pasów bezpieczeństwa. Policja może także interweniować podczas patrolu bez konieczności uzyskania zgody od właściciela drogi. Zmiany dotyczą także pieszych, którzy nie będą mogli korzystać z drogi wewnętrznej na dotychczasowych zasadach, które uprawniały do poruszania się po całej szerokości jezdni, lecz muszą korzystać z chodników i przejść dla pieszych. Warunkiem wypisania mandatu, jest prawidłowe oznakowanie drogi wewnętrznej przez jego właściciela znakiem D-52 z napisem „strefa ruchu” przed wjazdem na drogę wewnętrzną i znakiem D-53 oznaczającym wyjazd ze strefy.