o firmie

Firma ACTUM zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Działalność gospodarczą polegającą na administrowaniu nieruchomościami rozpoczęliśmy w sierpniu 1998 roku. Od 2001 roku jesteśmy licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

Firma ACTUM zajmuje się obsługą nieruchomości na terenie woj. pomorskiego.

Osoby zainteresowane współpracą z firmą ACTUM i klienci mogą skontaktować się z pracownikami naszej firmy w dwóch
oddziałach – w Gdyni i w Gdańsku.

Firmę ACTUM tworzy odpowiedni zespół ludzi, których doświadczenie, wykształcenie i zaangażowanie gwarantują fachową i rzetelną obsługę. Zapewniamy naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i komfort współpracy, przydzielając do opieki nad każdą nieruchomością konkretnego pracownika firmy ACTUM. Stały i bezpośredni nadzór jednego i tego samego pracownika pozwala na profesjonalną obsługę nieruchomości w zakresie prowadzonych działań administracyjnych. Szczegółowa wiedza na temat specyfiki obiektu, kontakt z mieszkańcami i monitorowanie stanu nieruchomości na bieżąco, pozwala na przedstawienie klientom optymalnych rozwiązań problemów związanych
z eksploatacją ich obiektu.