Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym od 12 lipca 2014r.

2014.08.29

Z dniem 12 lipca 2014r. weszły w życie zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 12.05.1989r. oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Potrzeba nowelizacji przepisów wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z dnia 25.06.2013r.), w którym stwierdzono niezgodność przepisu o delegacji ustawowej z Konstytucją RP. Nowelizacja ustawy wprowadza nowe zasady pobierania opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Poniżej link do treści ustawy:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/897/1