Zmiana w podatkach od nieruchomości

2016.02.01

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany w zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym podatku od nieruchomości. Zmianie uległy zasady poboru opłat za części wspólne budynków. W 2016 roku wprowadzone zostały odrębne zasady opodatkowania gruntu oraz części budynków stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) w przypadku wyodrębnienia w budynku własności lokali. Według nowych przepisów obowiązek podatkowy będzie naliczany od całości wspólnych części nieruchomości i będzie obciążać wszystkich współwłaścicieli w stosunku odpowiadającemu udziałowi właściciela w nieruchomości wspólnej, ustalonemu na podstawie ustawy o własności lokali.

Nowelizacja przepisów wprowadza też zmiany w zakresie podatku od garażu wielostanowiskowego w budynkach mieszkalnych. Według nowych przepisów podatnicy zapłacą podatek tylko w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności, do tej pory odpowiedzialność za zapłatę podatku od parkingu wielostanowiskowego ciążyła solidarnie na jego wszystkich współwłaścicielach.

 

W zakładce "DO POBRANIA" znajdą Państwo informację w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego w Gdańsku.

Dodatkowe informacje na stronie Urzędu Miasta.

Link: http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne/Podatki-i-oplaty-lokalne-w-2016-r,a,45809

Informacja nt podatku od nieruchomości w Gdyni znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta.

Link: http://www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4312_29072.html