Zalecenia dotyczące prawidłowego działania przewodów kominowych

2016.11.14

Krajowa Izba Kominiarzy  podejmuje działania zmierzające do sprawnego działanie przewodów kominowych, w tym spalinowych i wentylacyjnych, które  jest podstawą bezpiecznego używania urządzeń grzewczych w lokalach mieszkalnych. Dlatego Krajowa Izba Kominiarzy przygotowała Informację o konieczności zapewnienia dopływu powietrza do mieszkania.  Informacje jest przygotowana w formie czytelnego ogłoszenia na stronie:

https://izbakominiarzy.pl/wp-content/uploads/2016/02/kik_a4_kolor.pdf