Wywóz śmieci w Gdańsku

2013.07.29

Szanowni Państwo,


          Uprzejmie przypominamy Państwu, iż z dniem 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku, obowiązek odbioru odpadów spoczywa na Gminie Miasta Gdańsk.
          Firma wywożąca śmieci została wybrana przez Gminę Miasta Gdańsk na podstawie przetargu, w związku z czym wywóz odpadów odbywa się na podstawie umowy zawartej z Gminą, a nie jak do tej pory – wspólnotą mieszkaniową, tym samym Wspólnota nie ma możliwości wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów i wybrania innej firmy.
          Ponadto pragniemy Państwa poinformować, że jako administrator Państwa nieruchomości, wypełniliśmy obowiązek złożenia w terminie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco monitować pracę firmy wywożącej odpady – zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
          Za wszelkie nieprawidłowości, takie jak m.in. niedostarczenie pojemników oraz brak wywozu odpadów na czas, odpowiedzialność ponosi Gmina Miasta Gdańsk.