Wentylacja - co warto wiedzieć

2017.11.22

Nawiewniki – sposób na doprowadzenia świeżego powietrza do lokalu.

      Wentylacja jest sposobem wymiany powietrza w pomieszczeniach w sposób zapewniający doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego do mieszkania jak również właściwy przepływ powietrza przez pomieszczenia i skuteczne usunięcie zanieczyszczeń gromadzących się w wewnątrz i odprowadzanie ich na zewnątrz.

      Główne zasady działania wentylacji są proste lecz zdarza się, że nie są przestrzegane. W konsekwencji instalacja nie działa prawidłowo, a skutkiem jest zła jakość powietrza w lokalu powodująca dyskomfort użytkowników. Ma to wpływ na wzrost wilgotności powietrza przyczyniający się do zawilgocenia lokalu i sprzyjający jego zagrzybieniu.

      Warunkiem działania każdego typu wentylacji jest doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza do mieszkania i w przypadku, gdy ten warunek nie zostanie spełniony, wentylacja nie będzie działać skutecznie. W wypadku wentylacji naturalnej, zwanej potocznie grawitacyjną, zakłada się swobodny napływ powietrza. Jest to możliwe dzięki między innymi nieszczelnościom w obudowie budynku. Naturalną drogą przedostawania się powietrza są nieszczelności okien i drzwi zewnętrznych oraz nieszczelności w ścianach. Taki sposób doprowadzenia powietrza sprawdzał się w praktyce zanim w budownictwie zaczęto stosować nowoczesne okna wyposażone w uszczelki.

      Dzisiaj powszechnie występującym problemem jest nadmierne uszczelnienie budynków i skutki braku przepływu powietrza zostały zauważone przez użytkowników mieszkań.

      Aby wymusić obieg powietrza zaczęto od usuwania fragmentów uszczelek w oknach. Z pomocą przyszli również producenci okuć oferując możliwość rozszczelnienia, czyli tak zwanej mikrowentylacji. Rozwiązanie jest korzystniejsze ale ma zasadniczą wadę. Powietrze dostaje się do budynku tylko pod warunkiem świadomej ingerencji mieszkańców, którzy muszą samodzielnie rozszczelnić okna. Praktyka pokazuje, że wiele osób nie korzysta z tej funkcji, więc wentylacja pomieszczeń nadal nie jest wystarczająca.

      Rozwiązaniem na doprowadzenie powietrza do domu stały się nawiewniki zapewniające doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, niezbędnej do prawidłowego wentylowania budynku. Dostępne na rynku nawiewniki klasyfikuje się ze względu na ich budowę i sposób regulacji ilości doprowadzanego powietrza.

Nawiewniki o przepływie nieregulowanym:

Nawiewniki o stałej wielkości otworu doprowadzającego powietrze - bez możliwości regulacji. Doprowadzają do pomieszczenia taką ilość powietrza, jaka wynika z różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Mogą być wyposażone w przepustnicę, której zamknięcie powoduje zatrzymanie przepływu powietrza przez nawiewnik.

Nawiewniki o przepływie regulowanym:
- nawiewniki regulowane ręcznie - są obsługiwane przez użytkownika, który za pomocą specjalnej przesłony zmienia wielkość otworu doprowadzającego powietrze.

- nawiewniki ciśnieniowe - działają samoczynnie, pod wpływem zmian różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

- nawiewniki termostatyczne - działają samoczynnie, pod wpływem zmiany temperatury zewnętrznej.
- nawiewniki higrosterowane - działają automatycznie, w sposób uzależniony od wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia.

      Nawiewniki montuje się najczęściej w oknach w ich górnej części. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest na tyle ciepłe, że zimne dostające się z zewnątrz ogrzewa się od niego i nie powoduje przeciągów. Urządzenia te można zainstalować zarówno w oknach drewnianych, z tworzywa, jak i aluminiowych. Montaż jest możliwy nie tylko podczas produkcji okna ale także w gotowych, wbudowanych oknach.

      Przy całkowitym otwarciu otworu nawiewnego nawiewniki powinny zapewniać przepływ od 20 do 50m3/h powietrza, gdy w budynku jest zastosowana wentylacja grawitacyjna oraz od 15 do 30m3/h gdy jest wentylacja mechaniczna wywiewna. Przy czym nawiewniki nawet w pozycji zamkniętej powinny dostarczać minimalną ilość powietrza tj. 20-30% wydajności maksymalnej danego nawiewnika.

      Każde okno, które pełni funkcję wentylacyjną, musi posiadać nawiewnik. Jedynym wyjątkiem od tego obowiązku są pomieszczenia w których zastosowano wentylację mechaniczną nawiewną lub nawiewno-wywiewną (np. rekuperacja).  W tym przypadku okna pozostają w pełni szczelne.