System Identyfikacji Płatności Masowych

2011.03.23

System Identyfikacji Płatności Masowych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż ACTUM s.c. rozpoczęło na początku tego roku proces wdrażania Systemu Płatności Masowych w rozliczeniach Wspólnot Mieszkaniowych, posiadających rachunki bankowe w ING Banku Śląskim SA.

System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) jest specjalistyczną usługą rozliczeniową, pozwalającą na bezbłędne identyfikowanie płatności wpływających na konto klienta banku. Jednoznaczna identyfikacja wpłat jest zapewniona dzięki przyporządkowaniu każdemu z kontrahentów unikalnego numeru rachunku. W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, poszczególni właściciele otrzymują swój indywidualny numer przyporządkowany do posiadanego przez siebie lokalu. Rachunek ten składa się cyfry kontrolnej (dwie pierwsze cyfry rachunku), numeru rozliczeniowego ING Banku Śląskiego SA oraz ciągu cyfr będących kodem wskazującym wspólnotę oraz konkretnego jej członka. Należy pamiętać, że nr rachunku płatności masowych wskazany na zaliczce jest kontem wirtualnym, a wpłacane za jego pośrednictwem pieniądze w dalszym ciągu wpływają na rachunek Wspólnoty.

Automatyczna identyfikacja kontrahenta pozwala na wyeliminowanie do minimum błędów i problemów związanych z ręcznym księgowaniem wpłat. Ewentualnych komplikacji nie rodzi już dokonywanie przelewów gotówkowych na poczcie oraz przez najemcę z jego konta osobistego. Ułatwia ona także płatności właścicielom kilku lokali znajdujących się w zasobach wspólnoty, ponieważ każdy z nich otrzymuje odrębny numer rachunku.

System Identyfikacji Masowych Płatności pozwala na w pełni automatyczną i szybszą ewidencję wszelkich należności wpływających na konto Wspólnoty w systemie finansowo-księgowym ACTUM s.c. Płatności są księgowane automatycznie w systemie komputerowym firmy na podstawie danych przekazywanych przez ING Bank Śląski SA w dziennym raporcie, zawierającym szczegóły wpłat dokonywanych na konto Wspólnoty.

Podsumowując System Identyfikacji Masowych Płatności jest usługą znacznie usprawniającą zarządzanie środkami finansowymi. Pozwala na bieżącą kontrolę należności, automatyczne księgowanie danych bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym oraz minimalizowanie błędów dzięki stosowaniu identyfikatora płatnika w numerze rachunku.