Stawki za wywóz śmieci w Sopocie uchwalone

2013.04.17

Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opłata od 1m2 powierzchni lokalu:

  • 78 gr miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu do 110 m2
  • 15 gr miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu powyżej 110 m2

Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny:

  • 52 gr miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu do 110 m2
  • 10 gr miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu powyżej 110 m2

 

Wiecej informacji znajdą Państwo na stronie Gminy Sopot.

http://sopot.gmina.pl/podatek-smieciowy-segregacja-odpadow/