Segregacja śmieci w Gdyni

2013.07.01

Szanowni Państwo.

          Informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami, od dnia 1 lipca 2013r. występują okresowe trudności w dostępności pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

          Firma ACTUM s.c. otrzymała od przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni i firmy SANIPOR zapewnienie, iż pojemniki do segregacji będą sukcesywnie dostarczane na nieruchomości, które podpisały umowę na dzierżawę pojemników. Termin podstawienia może się jednak wydłużyć do połowy sierpnia br.

          Miasto Gdynia zapewniło, że w stosunku do klientów, którzy z uwagi na brak pojemników, nie będą mieli możliwości segregacji odpadów, nie będą wyciągane konsekwencje finansowe. Na nieruchomościach, gdzie nie ma podstawionych pojemników do segregacji, mieszkańcy mogą wrzucać wszystkie odpady do pojemników na odpady bytowe.