Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

2017.10.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dziennik Ustaw z 04.01.2017 poz. 19

Link do treści Rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/19/1