Pruszcz Gdański - od stycznia 2014r. zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2014.01.08

          Od 1 stycznia 2014 roku gospodarstwa jedno i dwuosobowe mogą starać się o zmianę metody i stawki naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
          Dla gospodarstw jednoosobowych stawka wynosi 20 zł miesięcznie, a dla gospodarstw dwuosobowych wynosi 30 zł miesięcznie.
Osoby chętne do skorzystania z nowej metody powinny spełnić poniższe warunki:
- odpady z tych gospodarstw muszą być zbierane w sposób selektywny,
- średniomiesięczne zużycie wody w tych gospodarstwach w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć 4 m3.