Podwyżka opłat za śmieci na terenie Gdyni od 1 stycznia 2020r.

2019.12.11

Szanowni Państwo.

Informujemy, że uchwałą Rady Miasta Gdyni od 1 stycznia 2020r.wzrosną stawki z tytułu wywozu odpadów na terenie Gdyni.

Będzie obowiązywała już tylko jedna stawka opłaty tj. za odbiór odpadów segregowanych. Zniknie stawka za odpady niesegregowane.

Selektywne zbieranie odpadów stanie się obowiązkiem, a nie wyborem, jak to jest obecnie.

Od 1 stycznia 2020r. opłaty będą kształtowały sie następująco  

- właściciele lokali o powierzchni do 45 m kw.                  - 37,00 zł (obecnie 16,00 zł), wzrost opłaty o 131%

- właściciele lokali o powierzchni od 45 m2 do 60 m2      - 63,00 zł (obecnie 26,00 zł), wzrost opłaty o 142%

- właściciele lokali o powierzchni od 60 m2 do 80 m2      - 73,00 zł (obecnie 30,00 zł), wzrost opłaty o 143% 

- właściciele lokali o powierzchni powyżej 80 m2             - 90,00 zł (obecnie 37,00 zł), wzrost opłaty o 143%

 

Rada Miasta Gdyni ustaliła również tak zwaną opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów zgodnie z przepisami.Ustawa wprowadza możliwość zastosowania opłaty podwyższonej w wysokości od 2-krotności do 4-krotności stawki podstawowej.

Obecnie w Gdyni śmieci są segregowane wg czterech rodzajów – od stycznia 2020r dojdzie piąty rodzaj na bioodpady (odpady kuchenne), które będziemy zbierali do brązowych pojemników. Nowe pojemniki do końca roku pojawią się na nieruchomościach. Tak więc odpady powstające w domu będą musiały być  segregowane w następujący sposób:


– odpady bio (resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie),
– tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (do tej pory opakowania wielomateriałowe były wrzucane do pojemnika na papier)
– makulatura,
– szkło,
– pozostałości po segregacji (dzisiejsze odpady zmieszane, ale bez odpadów ulegających biodegradacji).

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.wyrzucam.to