Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych w Gdańsku od 1 lutego 2020r.

2020.02.17

Szanowni Państwo.

Od 1 lutego 2020r. Gmina Miasta Gdańsk wprowadza nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Nowe stawki w Gdańsku wyniosą:

    0,88 zł/m²powierzchni lokalu mieszkalnego do 110m²

    0,10zł/m²powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 110m²

    Dotychczas mieszkańcy Gdańska mieli możliwość decydowania, czy chcą segregować śmieci, czy decydują się na wyższą opłatę i brak segregacji. Nowelizacja możliwość decydowania odbiera i wprowadza nakaz segregacji.

    Obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, tworzywa i metale, bioodpady i odpady resztkowe obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości.W przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona stawka w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu segregacji i harmonogram odbioru odpadów uzyskają Państwo na stronie

https://www.czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76302.asp