PGNiG - nowe stawki cen gazu od 1 stycznia 2014r.

2014.02.19

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, PGNiG SA od 1 stycznia 2014 roku wprowadziło nową Taryfę na paliwa gazowe, która uwzględnia nowy model rynku gazu w Polsce.

Wprowadzone od lipca 2013 roku nowe rozporządzenie taryfowe oddzieliło funkcjonalnie obrót towarem od usługi sieciowej, co w praktyce oznacza likwidację stawki sieciowej i wprowadzenie w jej miejsce stawki dystrybucyjnej lub przesyłowej, która ustalana jest odpowiednio przez operatora dystrybucyjnego lub przesyłowego.

Średni wzrost Taryfy dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych dla gazu wysokometanowego kształtuje się na poziomie poniżej planowanej inflacji na rok 2014 i wynosi 1,5%.


Wysokość ceny za paliwo gazowe ulega zmianie z powodu wprowadzenia nowego modelu rynku i włączenia do ceny za gaz niektórych składowych z likwidowanej stawki sieciowej. Obniżeniu ulega natomiast, w stosunku do zlikwidowanej opłaty sieciowej, nowa opłata dystrybucyjna i przesyłowa o tę część, która włączona została do ceny za paliwo gazowe.


Druga zmiana wprowadzona do nowej Taryfy na paliwa gazowe, dotyczy nominału wyrażanych cen i stawek opłat. Od 1 stycznia 2014 r. wszystkie stawki będą wyrażone w groszach na metr sześcienny, a nie jak dotychczas w złotych na metr sześcienny. Ta zmiana podyktowana jest przygotowaniami do wprowadzenia rozliczeń w jednostkach energii (kWh zamiast m3), co nastąpi od 1 sierpnia 2014 r. i również wynika z przepisów nowego rozporządzenia taryfowego.


PGNiG SA zaproponowało również krótszy niż roczny okres obowiązywania Taryfy. Zgodnie z decyzją Prezesa URE nowa Taryfa będzie obowiązywać do końca lipca 2014 r.


W zakładce „do pobrania” na stonie głównej znajdą Państwo pismo z PGNiG informujące o wprowadzeniu nowej taryfy oraz tabele ze stawkami opłat za usługę dystrubucji i cenami za paliwo gazowe dla grupy taryfowej od W-1.1. do W-8C stosowane do rozliczeń z odbiorcami pobierającymi paliwo z obszaru dystrybucji Oddziału PGNiG w Gdańsku.