Opłata za śmieci - SOPOT - zmiany od 01.01.2016r.

2015.12.11

Informacja dla mieszkańców Sopotu.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Wojewody Pomorskiego:

1)      Uchwały Rady Miasta Sopotu nr XI/135/2015 z dnia 07 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami – data ogłoszenia 7 października 2015 poz. 3069;

2)      Uchwały Rady Miasta Sopotu nr XI/136/2015 z dnia 07 września 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – data ogłoszenia 28 września 2015 r. poz. 2981.

zmienia się od 01.01.2016r. system rozliczenia opłat tzn. nie będzie – jak dotychczas indywidualnych rachunków dla mieszkańców wspólnot – będzie jeden indywidualny numer rozrachunkowy dla wspólnoty, na który trzeba będzie dokonywać wpłat za odbiór odpadów.

Rozliczenie za odbiór odpadów z mieszkańcami będzie uwzględnione w zaliczkach na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i środki przelewane będą przez administratora na numer rozrachunkowy Gminy.

Termin wniesienia opłaty za miesiące styczeń i luty 2016r. upływa w dniu 30 marca 2016r.

W związku z powyższym od stycznia 2016r. prosimy nie płacić indywidualnie za odbiór odpadów.

Właściciele lokali niemieszkalnych są zobowiązani indywidualnie złożyć odrębną deklarację.