Nowe zasady odbioru śmieci w Gdyni od stycznia 2016r.

2015.07.20

Szanowni Państwo.

Informujemy, że 24 czerwca 2015r. Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałą zmianę regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni oraz zmianę zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Uchwalone zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Więcej o planowanych zmianach na stronie http://smieciodnowa.pl/.