Nowe stawki opłaty za śmieci w Gdyni od 2014r.

2013.10.24

Zmiany stawek za śmieci w Gdyni od stycznia 2014r.


          Rada Miasta Gdyni na sesji w październiku br. przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty. Od 2014 roku w Gdyni zmaleją stawki za wywóz śmieci, jak również zmienią się progi powierzchni lokali od których naliczana będzie stawka opłaty za śmieci. Jedną z ważniejszych zmian jest zwiększenie progu powierzchni lokalu, w którym naliczana jest najniższa stawka, z obecnych 40 do 45 m kw.
          W chwili obecnej mieszkańcy Gdyni zamieszkujący lokale do 40m kw płacą 19 zł miesięcznie za odbiór posegregowanych śmieci, zamieszkujący lokale do 80m kw - 32 zł, natomiast większych - 39 zł. Za niesegregowane śmieci stawki wynoszą odpowiednio 28 zł, 48 zł i 58 zł.
Od 2014r. będą obowiązywać następujące stawki:
- powierzchnia do 45m kw – 17zł w przypadku segregacji, 25zł przy braku segregacji;
- powierzchnia 45-60m kw – 28 zł w przypadku segregacji, 42zł przy braku segregacji;
- powierzchnia 60-80m kw – 32zł w przypadku segregacji, 48zł przy braku segregacji;
- powierzchnia powyżej 80m kw – 39zł w przypadku segregacji, 58zł przy braku segregacji.

W związku z planowanymi zmianami, mieszkańcy będą musieli złożyć po raz kolejny deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczy to właścicieli lokali, gdzie będą obowiązywały nowe stawki.


Stawki obowiązujące w Gdańsku i Sopocie pozostają bez zmian.


Gdańsk: stawka od powierzchni lokalu – 0,56zł od 1m kw mieszkania za posegregowane i 0,72zł za niesegregowane odpady. W przypadku powierzchni lokalu powyżej 110 m kw, za każdy dodatkowy metr płaci się 7gr przy braku segregacji i 5gr w przypadku segregacji.


Sopot: stawka ryczałtowa od zużycia wody (użytkowej) - minimalny ryczałt w kwocie 14zł w przypadku segregacji śmieci liczony jest dla gospodarstw domowych, w których miesięczne zużycie wody jest mniejsze niż 4 metry sześcienne. Za każdy kolejny rozpoczęty metr sześcienny wody, naliczana jest opłata za śmieci w wysokości 3,50 zł. Przy braku  segregacji opłaty są wyższe zarówno dla ryczałtu (21zł), jak i opłaty za każdy dodatkowy rozpoczęty metr sześcienny wody (5,25 zł). Obowiązuje również ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin, które wychowują troje lub więcej dzieci w wysokości 30zł miesięcznie niezależnie od ilości zużywanej wody.