Elektrośmieci - przepisy obowiązujące w Gdyni

2018.04.02

Szanowni Państwo,

informujemy i przypominamy, że:
1) mieszkaniec Gdyni może zamówić pod nr tel. (58) 624 66 11 bezpłatny odbiór odpadów zużytego sprzętu RTV i AGD wraz z usługą wyniesienia odpadu z domu; informacja na stronie http://www.wyrzucam.to/segreguje-zsee.html


2) zgodnie z przepisem §10 ust. 2 pkt 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, wystawianie starych lodówek, pralek, telewizorów itp. w miejscu gromadzenia odpadów np. przy pergoli śmietnikowej jest prawnie niedopuszczalne, a w konsekwencji wystawiony w ten sposób zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie podlega odbiorowi przez firmy działające na zlecenie Gminy Miasta Gdyni. Za pozbycie się tego rodzaju odpadów z nieruchomości odpowiada jej właściciel, zaś zgodnie z treścią art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.