Elektroniczne Księgi Wieczyste

2014.07.31

W dniu 01.07.2014r. weszły w życie zapisy ustawy z dn. 24.05.2014r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, które zmieniły zapisy ustawy z dn. 06.07.1982r. Wprowadzone zmiany umożliwiają przeglądanie treści księg wieczystych, dają możliwość składania wniosku on-line o wydanie dokumentu, który posiada moc dokumentu wydawanego przez sąd oraz możliwość uzyskiwania wyciągu z księgi wieczystej.

Ustawa o CIKW (Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych) umożliwia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne i można drukować ich treść. Jedynym warunkiem przeglądania ksiąg wieczystych jest znajomość pełnego numeru księgi wieczystej.

Poniżej link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości na której można przeglądać treść ksiąg wieczystych:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do