Deklaracja o wysokości opłaty za śmieci

2013.05.15

Szanowni Państwo.

          W związku z obowiązkiem składania przez zarządców nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, jak również okresowych aktualizacji informacji zawartych w deklaracji, prosimy Państwa o złożenie oświadczenia w przypadku gdy lokal jest niezamieszkały.

          Oświadczenia prosimy składać w terminie do 20.06.2013r. na adres firmy ACTUM s.c. lub drogą elektroniczną. Dodatkowo informujemy, że oświadczenia można włożyć do skrzynek administratora znajdujących się na terenie Państwa nieruchomości.